Työ aloitettiin purkutöillä ja keittiöstä poistettiin kevyet väliseinät.